STEM in Onze School

STEM staat voor Science, Technologie, Engeneering  en Mathematics. 

Stem wordt steeds belangrijker: wetenschap, techniek en ondernemingszin, meestal verbonden met een of andere vorm van wiskunde. 

Op Onze School maken onze kinderen kennis met STEM: dit in alle klassen, ook in de kleuterklassen.   Kijk je mee? 

Je kan op de titel klikken om ook de andere foto’s van die activiteit te zien. 

Schooljaar 2020-2021
Magneten in de kleuterklas


Thema “Ruimte” met verschillende “stemmige” activiteiten

Gl-ei-baan maken


Blokkenbouwsels
Blokkenbouwsels op zich zijn niet “stemmig” maar tijdens deze lessen oefenen we zowel wiskundig als ruimtelijk, dus ook technisch, inzicht.


Levend programmeren
Denken als een computer… een vaardigheid die steeds belangrijker wordt!
Programmeerspel in de gezondheidsweek