Wie is wie?

Directie: Griet Beirinckx

directie: Juf Griet

Kleuterschool:

1K: Juf Jolien

2K: Juf Birgit en juf Tinne

3K: Juf Carine en juf Tinne

kleuterturnen: meester Paul

kinderverzorgster: juf Sandra

juf Kathleen (zorg) en juf Jolien (1K)
Juf Birgit (2K) en meester Jens ( voorlopig 3K)
Juf Tinne (zorg) en juf Sandra (kinderverzorgster)

Lagere school:

juf Erna (1L)

juf Maartje (2L en zorgcoördinator)

juf Marissa (3L)

juf Katleen (4L)

juf Leen (5L/6L)

juf Ilse (6L/2L) Voorlopig wordt zij ververvangen door meester Giel

juf Kato: hulp in de klassen van de lagere school

meester Bart (LO)

ICT-coördinator: meester Jelle Luyten

Juf Maartje, juf Erna en meester Giel
Juf Marissa en juf Katleen
Juf Leen en meester Giel
meester Bart

Administratief personeel: Annemie Vanden Dries en Dominique Heens

Dominique

Onderhoudspersoneel: Sofie De Keyser